B.5.3 Вікно параметрів програми

Предыдущая891011121314151617181920212223Следующая

В цьому вікні можна налаштувати параметри під час роботи із програмою:

Структура вікна:

“Порт” – назва послідовного порта, по якому відбувається взаємодія із станцією. Можна вибрати один із доступних в системі:

“Швидкість” – швидкість взаємодії із станцією. Можна вибрати із випадаючого списку:

“Наступний сеанс” – програмується дата та час активізації наступного сеансу.

“Інтервал” – проміжок часу між активацією сеансів.

“Аварійний інтервал” – проміжок часу, після якого буде активований сеанс, при умові, що запланований сеанс не зміг бути активованим (очевидно причина в аварії).

Кнопка “Вихід” – вийти із вікна параметрів програми.

Кнопка “Відмова” - вийти із вікна параметрів програми.

Кнопка “Допомога” – викликати допомогу до програми Proglog.

B6 Файли

Під час роботи програми Proglog створюються (використовуються) такі файли:

· файл бази даних реєстрації розмов;

· символьний файл реєстрації розмов;

· файл-звіт роботи Proglog (із назвою Program.log)

Структура файлу бази даних *.dbf розглянута послідовно по полях в таблиці :

Таблиця. Структура файлу бази даних.

Назва поля Зміст
Recordnumb Номер запису в файлі бази даних
Recordcode Тип запису – для системи реєстрації розмов має значення ‘Ct’
Linetype Ім’я драйвера, що обслуговує дану лінію
Linecode Позиційне розташування лінії в станції
Subsfrom Семизначний номер + категорія того абонента, що ініціював розмову
beg1date Дата початку попередньої фази (КПВ чи дзвінка)
beg1time Час початку попередньої фази (КПВ чи дзвінка)
beg2date Дата початку розмови
beg2time Час початку розмови
Enddate Дата закінчення попередньої фази чи самої розмови
Endtime Час закінчення попередньої фази чи самої розмови
Duration Тривалість розмови в секундах (0 – для попередньої фази)
Soedcode Із якою лінією були з’єднані в останній раз
Tariff Вартість одиниці часу (з точки зору станції)
Talkflags Ознаки завершення розмови – хто перший завершив розмову
Talkcomm Спеціальне зарезервоване поле для ведення БД
Substo Номер, який набирав абонент (куди дзвонив абонент)

Структура символьного файлу реєстрації розмов абсолютна така ж як і файлу бази даних. Єдина різниця в призначенні. Файл бази даних використовується власне в СУБД, а символьний файл використовується для контролю, оскільки відображає інформацію в зручному для читання вигляді.

На кожну станцію програма Proglog веде окремий файл.Файл Program.log містить інформацію щодо кожного сеансу роботи із станцією. Структура її наступна:

· дата початку роботи програми;

· час початку роботи програми;

· стрічка “Початок роботи програми Proglog” та в дужках версія програми.

Далі послідовно записані усі сеанси роботи із програмою Proglog:

· дата початку роботи сеансу;

· час початку роботи сеансу;

· стрічка “Сеанс N”, де N – номер сеансу;

далі – якщо не вдалось почати взаємодію із станцією, то виводиться причина помилки, якщо ж взаємодію вдалось почати, то виводиться скорочена назва станції, версія програмного забезпечення станції, відносний час роботи станції;

· стрічка “Запис N станцією не стертий”, де N – номер запису в борт-журналі чи “стертий” в залежності від програмного забезпечення станції;

· кількість зчитаних записів за один сеанс;

В кінці файла:

· стрічка “всього зчитаних записів N”, де N – кількість прочитаних записів за всі сеанси роботи програми;

Стрічка “закінчення роботи програми.

B7 Використання програми


7430914865150357.html
7430973347625938.html
    PR.RU™