Фінансово-економічні результати та інтегральна ефективність діяльності.

1. Ринковий курс акцій:

де:

- дивіденд на акцію у грошових одиницях;

Р - ставка дисконту (для звичайних і привілейованих акцій може бути різною внаслідок неоднакового ризику).

2. Ринковий курс облігацій:

де:

КВ- власний капітал, гр. од.

3. Прибуток від реалізації продукції (ПР), грн.

де:

- обсяг реалізації продукції;

С - повна собівартість.

4. Рентабельність виробничих фондів (РВ), %:

де:

П - загальний прибуток підприємства за рік, грн.. од.;

КС - середня величина основних виробничих фондів і оборотних коштів підприємства за рік, грн.. од.

5. Рентабельність сукупних активів (РА), %:

де:

КА - середня сума активів балансу підприємства, грн.. од.

6. Рентабельність власного (акціонерного капіталу), %:

де:

ПЧ - чистий прибуток за ви рахунками оплати відсотка за кредит, грн.од;

КВ - власний капітал, грн.. од.

7. Рентабельність продукції (РП):

де:

ПР - прибуток від реалізації за певний період, гр. од.;

СР - повна собівартість реалізованої продукції, гр. од.

8. Рентабельність певного виробу:

Цi, Сi - відповідно ціна і повна собівартість і-го виробу, гр. од.

9. Ступінь заборгованості:


7426024447390080.html
7426084092586638.html
    PR.RU™