Порядок проведення Конкурсу. Основною метою і завданням Конкурсу є: - виявлення та підтримка обдарованої молоді; - активізація навчально-пізнавальної роботи; - розвиток і реалізація

Мета та завдання

Основною метою і завданням Конкурсу є:
- виявлення та підтримка обдарованої молоді;
- активізація навчально-пізнавальної роботи;
- розвиток і реалізація творчих здібностей студентів;
- сприяння гармонійному розвитку особистості студентів;
- стимулювання зацікавленості студентів до підвищення свого інтелектуального рівня;
- формування національної свідомості у молоді;
- створення сприятливих умов для розвитку студентської наукової діяльності;
- підвищення рівня професійної та гуманітарної підготовки студентів.

Порядок проведення Конкурсу

3.1. У Конкурсі можуть брати участь студенти

Не І-V курсів, а II- IV курсів Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова.

3.2. Конкурс проводять в два тури.

3.3. Перший тур Конкурсу.
3.3.1. Академічні групи проводять його самостійно і визначають найкращого студента своєї групи.

3.3.2 Кандидат від академічної групи повинен мати успішно складену останню сесію, тобто його середній бал складає 87 і більше балів, займати активну громадську позицію в житті, займатись студентським самоврядуванням, користуватися повагою групи.
3.3.3. Переможцем першого туру важається студент, кандидатура якого буде підтримана більшістю в групі.

3.4. Другий тур Конкурсу.

3.4.1. До другого туру допускають учасників Конкурсу, які стали переможцями першого туру.
3.4.2. Для участі у другому турі Конкурсу до Оргкомітету подають заявку встановленого зразка, погоджену старостою та/або заступником старости академічної групи, надсилаючи заявку на електрону адресу studentsovietifon@gmail.com

3.4.3. Другий тур проводитиметься перед проведенням святкового заходу до 7-ми річчя Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова.

3.4.4. Під час другого туру відбувається голосування за затверджених оргкомітетом кандидатів. Студентам Інституту роздаються бюлетені із короткою інформацією про кандидата та фотографією. Студент повинен вказати своє прізвище та номер групи, так як він не має право голосувати за кандидата від своєї групи.

3.4.5. Після проведення другого туру визначають переможця шляхом підрахунку голосів.

3.4.6. Підрахунок голосів здійснюється незалежними людьми, які будуть окремо запрошені оргкомітетом.

4. Організація та керівництво

4.1. Організація та керівництво проведення Конкурсу покладається на оргкомітет. До складу оргкомітету входять представники Дирекції Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М.П. Драгоманова, Студентської Ради, профбюро та СНТ ІФОН.

4.2. Поточну координацію проведення Конкурсу здійснює Студентська Рада Інституту філософської освіти і науки.5. Нагородження переможців

5.1. Переможці конкурсу “Кращий студент року” серед студентів Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова отримують дипломи переможців.

5.2. Переможець конкурсу матиме право на титул «Кращий студент року» протягом року з часу його обрання.

Форма заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ «Кращий студент ІФОНу 2011-2012 рр)

¨ П І П­­­

¨ Назва ВНЗ, факультету (відділення), спеціальності .

¨ Курс, номер академічної групи.

¨ Контактна адреса учасника, телефони, електронна адреса

¨ ФОТОКАРТКА учасника

¨ Який середній бал успішності за останню сесію (не менше 85,5- 87 балів)?

¨ Яку посаду займає в групі (староста, зам.старости, профорг, культорг, наукорг, суперстудент)

¨ Які обов’язки виконує у Студентській Раді ІФОНу (в організаціях яких проектів ІФОНу допомагав, чи організовував будь-які проекти Студ.Ради університету)?

¨ Які обов’язки виконує в СНТ ІФОНу (можливість написання наукових статтей, організація конференцій)?

¨ Чого чекає від перемоги у конкурсі?

ОБОВ’ЯЗКИ «Кращого студента»

1). Займати і далі активну громадську позицію у Студентській Раді, НТСА ІФОНу, академічній групі.

2). Бути креативним, веселим, життєрадісним студентом на якого можна розраховувати в будь-який момент.

3). Підтвердити звання «Кращого Студента»


7425498380005901.html
7425530735777441.html
    PR.RU™